Příběhy z FIT

Primiční mše v posluchárně na FIT

[img]
Přestože mniši už z areálu na Božetěchově dávno odešli, ve vedlejším kostele Nejsvětější Trojice se slouží mše dodnes. V roce 2005 měl ale i areál bývalého kláštera Fakulty informačních technologii svoji příležitost otevřít brány věřícím. Bývalý kolega z FEI Jan Zachoval se totiž v Králově Poli nechal vysvětit na kněze a zájem o jeho primiční mši byl tak obrovský, že by se všichni účastníci do kostela nevešli. Na 150 lidí se tak zúčastnilo z moderní posluchárny, kam se díky audiovizuálnímu zázemí i technikům FIT celá mše přenášela.

"To, co nastalo, překonalo všechna očekávání. Posluchárna se zaplnila do posledního místa. Vpředu se umístili vozíčkáři a matky s kočárky. Společenství se k mému úžasu začalo chovat ne jako diváci, ale jako živí účastníci mše. Vstávali, klekali, odpovídali a v jejich tvářích bylo vidět zaujetí i dojetí," vzpomíná Jan Maxmilián Honzík, bývalý děkan Fakulty elektrotechnické a proděkan FIT.

O tom, jak to probíhá v posluchárně, se dozvěděli i kněží z kostela a na závěr přišli udílet i do posluchárny svátost přijímání. "Tento příběh se vepsal nesmazatelně a nepozorovaně do historie fakulty, protože byl neobvyklý a protože slavnému klášteru, který sloužil asi čtyři století svému účelu a potom další staletí armádě, než se dostal do rukou vysokého školství, se na krátkou chvíli vrátil účel, pro který ho bratr Karla IV. Jan Jindřich dal vystavět," říká další z účastníků akce, tehdejší proděkan Milan Češka.

 

Zpět na hlavní stránku