Příběhy z FIT

Věda nás posouvá. A my posouváme vědu

[img]
Výzkum je jedním z pilířů činnosti fakulty, jejich zaměstnanců i mnoha studentů. Na FIT jej má pod svými křídly proděkan pro vědu a výzkum Tomáš Vojnar. "Na FIT je špičkový jak základní, tak aplikovaný výzkum a je možné zde dosáhnout přenosu myšlenek od rozhraní matematiky až po aplikace s firmami. To mi zde připadá skvělé," říká.

IT je všude kolem nás, ale ne každý považuje informační technologie za vědu. "Věda je všechno před tím, než si můžete na daný produkt podat inzerát a sehnat firmu, která vám ho vyrobí. Jen se zkuste vrátit se pár let do doby, kdy ještě neexistoval Google, a dát si na trh požadavek, že chcete koupit vyhledávač. Nekoupíte ho. Nikdo totiž ještě nevymyslel principy, na kterých stojí, nenaimplementoval je a nedoladil. Zkrátka ještě neproběhl výzkum," vysvětluje důležitost vědy v IT Tomáš Vojnar.

Pokud by měl představit vědu a výzkum na FIT, začal by výčtem a, jak říká, jenom by doufal, že na nikoho nezapomene. On i jeho kolegové se tu totiž věnují celé řadě IT oborů jak v základním, tak aplikovaném výzkumu, a právě i díky tomu dokážou dobře reagovat na světové trendy. "Takřka kdykoliv vystoupí nějaký obor dopředu, FIT v něm má své zastoupení. V posledních letech je to zejména strojové učení," dodává.

Kromě umělé inteligence se výzkumníci na FIT věnují například síťové bezpečnosti i dalším aspektům počítačové bezpečnosti, automatizované analýze a verifikaci, vestavnému počítání i superpočítačovým technologiím, evolučnímu hardwaru, robotickým a kyberfyzikálním systémům, internetu věcí i teoretickým základům informatiky.

"V řadě oblastí důležitých pro společnost posouváme hranice poznání. Výsledky z takového bádání by pak měly zkvalitnit život společnosti - mluvím například o bezpečnosti, chytrých městech, eGovernmentu, autonomních vozidlech, chytrém zemědělství nebo třeba aplikacích v lékařství," vyjmenovává Tomáš Vojnar.

Jak dodává, nesmírně důležité je také znalosti na hraně současného poznání umět předat dál studentům. "Nejen kvůli jejich kariérám, ale i kvůli rozvoji regionu. Jen tak tu mohou vznikat silné týmy a firmy, které přilákají další chytré hlavy," míní.  I proto se FIT snaží studenty do výzkumu zapojit co nejdříve - už v létě po 1. ročníku. Díky takzvanému projektovému předmětu si mohou část klasické výuky nahradit prací na výzkumných projektech. "Pokud to takto dotáhnou až na diplomku, mají za sebou už čtyři roky v konkrétní výzkumné oblasti a to není na studenta zrovna málo. Možná tak jen získají zkušenosti a odejdou pracovat do průmyslu. Vždycky je tu však možnost, že to jednou budou oni, kdo povedou celý výzkumný tým a posunou možnosti IT zase o kus dál," říká Tomáš Vojnar.

[img]

FOTO: Michal Fanta

Na výzkumu fakulta spolupracuje s řadou akademických i průmyslových pracovišť, nejen českých, ale i zahraničních. FIT s nimi řeší národní i mezinárodní projekty - jak v grantovém výzkumu, který jednoznačně převažuje, tak také ve smluvním.  "Na FIT je špičkový základní i aplikovaný výzkum a je možné zde dosáhnout přenosu myšlenek od rozhraní matematiky až po aplikace s firmami. To mi zde připadá skvělé," uzavírá Tomáš Vojnar.

Zpět na hlavní stránku