Příběhy z FIT

Chceme odstraňovat mezeru mezi vědou a aplikací v průmyslu

[img]
Soukromá sféra a věda nejsou dvě hermeticky oddělené oblasti. Vzájemně se potřebují. A místem, kde se potkávají, může být právě Fakulta informačních technologií. Usiluje o to i Vítězslav Beran, proděkan pro vnější vztahy, který má na FIT v kompetenci spolupráci s firmami. Ty s fakultou spolupracují například na výuce nebo ve výzkumu.

Jak tedy vypadá na FIT spolupráce s průmyslovými firmami?

S firmami spolupracujeme ve smluvním výzkumu a také v rámci našeho partnerského programu, navíc se to často potkává. Ve výzkumu firmám pomáháme řešit technologické či softwarové problémy, na které nemají vlastní odborné kapacity či vybavení, nebo ve spolupráci s nimi přímo vyvíjíme nějaký produkt. Pokud s firmou najdeme odborný a oboustranně přínosný překryv, firma se stane naším partnerem a může nabízet pracovní příležitosti pro naše absolventy magisterského studia, může vypisovat bakalářské a diplomové práce, nabízet letní stáže a může se účastnit akcí pro partnery, jako jsou odborná konference Žijeme IT nebo studentská konference Excel@FIT.

Zájem o spolupráci s FIT je dnes velký. Jaké firmy se mohou stát partnery fakulty?

Vybíráme si partnery, kteří se zabývají pokročilejšími technologiemi a kteří potřebují ke spolupráci přinejmenším absolventy magisterského stupně. Firma, která si "vystačí" s prvákem, pro nás není zajímavá, protože nám nepomůže studenty motivovat a posouvat. Hledíme také na to, jakou má firma na poli vědy přidanou hodnotu a čím se zabývá. Samozřejmě jsou ale i společnosti, které oslovujeme sami, protože u nich vidíme možný přínos pro studenty i akademiky. V současné době máme kolem 40 partnerských firem.

Co partnerství firmám přináší? A co přináší fakultě?

Firmy se tímto způsobem především zviditelní jako potenciální zaměstnavatelé našich studentů a dostanou se na naše odborné akce. Pokud s námi spolupracují ve smluvním výzkumu, pak samozřejmě získají i nová vylepšení či produkty. Nám i studentům potom spolupráce s průmyslem pomáhá především zůstávat ve spojení s praxí, která se v IT hodně rychle mění. Dlouhodobým partnerům umožňujeme zřídit si v prostorách fakulty laboratoře nebo jiná pracoviště tak, aby firmy mohly být v přímém kontaktu s výzkumníky, ale i se studenty, kteří tam pak mohou pracovat v rámci studia. Partneři s námi mohou spolupracovat také na výuce, kde mohou prezentovat společnou výzkumnou činnost v hostovaných přednáškách a odborných seminářích.

Vybíráte si také firmy pro smluvní výzkum?

Ano. Stěžejní pro nás je, aby vědecká a výzkumná činnost našich akademiků a výzkumníků s průmyslovými partnery byla dlouhodobě a oboustranně přínosná. Nedává nám smysl spolupracovat s firmami, které působí v jiných oborech, než jakými se naši odborníci zabývají. Navíc pokud chceme být neustále na špičce, musíme se zabývat inovativními problémy, a ne vyvíjet jednu mobilní aplikaci za druhou. Cesta nové technologie na trh je dlouhá a naším úkolem je pomáhat odstraňovat mezeru mezi vědou a aplikací v průmyslu. 

Made in FIT

Na Fakultě informačních technologií vznikla celá řada start-upů a spin-offů. A mnohé z nich jsou dnes světovými lídry:

  •      Phonexia. Ze start-upu šestice akademiků vyrostl globálně uznávaný hráč na trhu s řečovými technologiemi.
  •      InveaTech / Flowmon Networks / Netcope Technologies. Společnost Invea-Tech vznikla v roce 2007 jako technologický start-up Masarykovy univerzity a VUT. V roce 2015 se rozdělila na Flowmon Networks, společnost, která je dnes jedním ze světových lídrů v monitoringu a analýze síťového provozu, a společnost Netcope Technologies. Ta má dodnes majetkovou účast VUT a je úspěšná v oblasti vývoje chytrých síťových karet, hardwarové akcelerace a nízkolatenčního obchodování na burze.
  •      Codasip. Start-up, který původně vznikl na FIT, je dnes významným světovým hráčem na poli procesorových technologií založených na RISC-V.
  •      Camea. Společnost založená univerzitními pracovníky patří mezi nejvýznamnější české subjekty na trhu v oblasti zpracování signálů.
  •      Tescan 3DIM. Nápad z FIT, který je dnes součástí skupiny TESCAN, vyvíjí software pro 3D vizualizaci dat pro využití v medicíně i v elektronové mikroskopii.
  •      ReplayWell. Start-up výzkumníků z FIT se zabývá návrhem a vývojem webových a cloudových služeb pro zpracování audiovizuálního obsahu.
  •      NetX Networks. Původně spolek, který vyvinul platformu pro VUT, dnes nabízí zajímavé řešení pro vysokorychlostní sítě poskytovatelům internetu a datacentrům.
  •      Netsearch. Výzkumníci z FIT vyvíjejí řešení dotýkající se kybernetické bezpečnosti a soukromí na internetu.
  •      BrnoLogic. Společnost s obchodním podílem VUT, která sídlí na FIT a stojí za ní výzkumníci ze skupiny akcelerovaných síťových technologií, se zabývá vývojem pro FPGA a ASIC čipy.

Zpět na hlavní stránku