Aktuality

Dne: 1. července 2022

Jak bude vypadat náš obor za 10 let a co budeme zkoumat?

Co čeká fakultu a celý IT obor v budoucnosti? Co budeme na FIT zkoumat a jak vůbec bude fakulta vypadat? Na tom, kam bude tato cesta následujících 10 let směřovat, už pracujeme nyní, ale v tak dynamickém oboru, jako je IT, není nikdy nic jisté. Protože "Časy se mění, i díky FIT", dovolte nám na závěr popustit uzdu fantazii, co všechno se může změnit za 10 let. Jak moc se naše představy a očekávání naplnily, můžeme pak zrekapitulovat u 30. výročí fakulty. 

Zlepší se možnosti přesně cílené léčby
Jiří Jaroš
Výzkumná skupina Superpočítačových technologií SC@FIT

Jsem skeptik, takže myslím, že bude stále potřeba vyššího výkonu, který nikdy neuspokojí poptávku. Každopádně nastane postupný převod výpočetně náročných aplikací na superpočítače a do cloudu a lidé budou mít jen čím dál jednodušší terminály. Velmi se také posunou možnosti medicíny v oblasti automatizovaného screeningu a diagnostiky různých nemocí a také možnosti přesně cílené léčby, která bude stále více podporována simulačním softwarem a umělou inteligencí.

 

Algoritmy budou více rozumět lidem
Jan Černocký
Výzkumná skupina dolování dat z řeči BUT Speech@FIT

"Snadné" úlohy, jako je například provoz hlasových asistentů v klidných podmínkách a s omezeným slovníkem v jednom jazyce nebo rozpoznávání mluvčího z dlouhých čistých nahrávek, už jsou vyřešeny, algoritmy jsou běžně na trhu a dosahují "nadlidských" výsledků. Pro těžké podmínky - šum, nové jazyky, nové domény nebo třeba dialekty - jsou ale stále mnohem lepší lidé. V našem oboru se tedy usilovně věnujeme tomu, abychom se lidem vyrovnali i v těchto podmínkách. Hodně všemu pomáhá "konvergence" strojového učení - zatímco před desíti lety byli řečaři, počítačová lingvistika, robotika nebo třeba počítačová lingvistika oddělenými tábory, umělé neuronové sítě tyto oblasti propojily a vývoj ve všech oblastech se akceleroval. Do budoucna určitě uvidíme více trénování bez učitele, automatické "crawlování" dat, multimodální přístupy a vývoj, kde ve středu bude stát lidský uživatel.

 

Kriminalita se ještě více posune do kyberprostoru
Jan Kořenek
Výzkumná skupina akcelerovaných síťových technologií ANT@FIT

Za 10 let se stanou programovatelné sítě komoditou, která bude již běžná. P4 programovatelnost se stane běžnou součástí switchů a síťových karet. Bude se řešit nasazování sítí na rychlosti 1 Tb/s. Technologie FPGA se dostane do procesorů jako prostředek pro akceleraci aplikací podobně jako GPU. Kriminalita se ještě více posune do kyberprostoru. Zabezpečení sítě, ale i síťové útoky budou aktivně využívat strojové učení a umělou inteligenci. Na základě konkrétních případů zneužití dat budou lidé šokováni, co všechno je odvoditelné a zneužitelné z dostupných digitálních stop a z dat ze sociálních sítí. Zvýší se tlak na ochranu soukromí.

 

Matematika musí zůstat základním společným jazykem vědy
Alexander Meduna
Výzkumná skupina formálních modelů FM@FIT

Jsme přesvědčeni, že matematika musí zůstat základním společným jazykem vědy, včetně informatiky, má-li čelit krizi evropských věd, před kterou varoval již prostějovský rodák a zakladatel fenomenologie Edmund Husserl. Matematický jazyk zůstane lingua latina vědy. Proto i nadále máme v plánu prezentovat své myšlenky přísně matematicky; nicméně centrem zájmu se stane více aplikačně orientovaná problematika. Stěžejním tématem bude počítačové zpracování jazyka, zejména jeho analýza a překlad. Tato orientace se však nebude soustředit již pouze na uměle vytvořené jazyky, např programovací jazyky, jak tomu bylo doposud. Zaměří se i na překlad jazyků přirozených, včetně vytvoření kvalitního japonsko-českého překladače.

 

Operace se superpočítačem

Václav Šátek
Výzkumná skupina vysoce náročné výpočty HPC@FIT

Navierovy-Stokesovy rovnice patří stále mezi sedm nevyřešených problémů miliénia. My se navíc zabýváme rozšířením tohoto problému o složitější okrajové podmínky, které zanášejí do problémů značnou nelinearitu - složitější na numerické řešení. V praxi bychom se chtěli zaměřit především na modelování krevního oběhu v lidském organismu. Myšlenka je taková, že by např. lékař během operace na tabletu vyznačil cévu, kterou chce přerušit, a superpočítač mu spočítá rozložení tlaků a proudění po tomto zákroku.

 

Navigace autonomních vozidel, rozšířená realita a výpočetní fotografie
Martin Čadík

Výzkumná skupina výpočetní fotografie - CPhoto@FIT

Naše metody budou pomáhat při navigaci autonomních vozidel a bezpilotních letounů. Jedna z našich aplikací, rozšířená realita promítaná přímo na sítnici oka, umožní lepší orientaci a porozumění přírodě všem věkovým skupinám včetně osob s různými postiženími. Fotografická zařízení, která jsme pomohli vyvinout, budou zachycovat věrný "otisk" reality, který lze navíc libovolně měnit bez újmy na věrohodnosti.

 

Bezpečnost sítí založená na použití autonomních agentů poháněných umělou inteligencí

Ondřej Ryšavý
Výzkumná skupina počítačové sítě NES@FIT

V oblasti sítí bude největší pozornost věnována virtualizaci a opět se objeví koncept programovatelných síťových zařízení. Zde bychom se rádi svezli na vlně okolo P4, což je technologie, kterou se snaží jít velké a významné firmy. Dalším zajímavým tématem je autonomní bezpečnost sítí založená na použití autonomních agentů "poháněných" umělou inteligencí.

 

Roboti budou spolupracovat s člověkem
Vítězslav Beran
Výzkumná skupina Robo@FIT

V oblasti komunikace a spolupráce člověka se stroji/roboty bude samozřejmostí, že roboti budou rozumět výrobním procesům, zařízením a předmětům v okolí a požadovaným akcím. Budoucnost nevidím v úplné autonomii výrobních robotů, vozidel, dronů apod., ale ve spolupráci těchto strojů s lidmi, kdy robot i člověk budou dělat to, co umí každý z nich lépe a s menším úsilím: robot dělat opakovanou činnost, vyhledávat informace a vyhodnocovat situaci, člověk pak definovat cíle, tvořit možnosti řešení a rozhodovat. K tomu je však potřeba hledat způsoby efektivní komunikace mezi člověkem a strojem. Zadání instrukcí skupině manipulačních a mobilních robotů zvládne přirozenou cestou i nezkušený programátor. My se dnes snažíme k tomuto cíli jít s využitím např. rozšířené reality a automatického porozumění situace. Uvidíme, jaké možnosti přinesou např. technologie pro získávání znalostí z internetu, automatické učení nebo čtení mozkové aktivity.

Zpět na hlavní stránku